Zásadní publikace

 

Antropologie nejstarších civilizací:

Bottéro, J.: Nejstarší náboženství Mezopotámie. Academia, Praha, 2005.

Kolektiv autorů: Encyklopedie mytologie starověkého Předního východu. Libri, Praha, 2003.

Kramer, S. N.: Mytologie starověku. Orbis, Praha, 1977. (* Doslovem opatřil Otakar Klíma)

Shaw, I.: Dějiny starověkého Egypta. BB art, Praha, 2003.

Katz, F.: Staré americké civilizace. Odeon, Praha, 1989. (* Překlad a doslov opatřil František Vrhel)

 

Obecná antropologie a etnologie:

Leakey, R., Lewin, R.: Lidé od jezera. Mladá fronta, Praha, 1984.

Lévi-Strauss, C.: Smutné tropy. Rybka Publishers, Praha, 2011.

Lévi-Strauss, C.: Strukturální antropologie. Argo, Praha, 2006.

Murphy, R. F.: Úvod do strukturální a sociální antropologie. Sociologické nakladatelství, Praha, 2008.

Pospíšil, S. J.: Etnologie práva. SET OUT, Praha, 1997.

Skupnik, J.: Antropologie příbuzenství.

 

Antropologie náboženství:

Eliade, M.: Posvátné a profánní. Oikoymenth, Praha, 2006.

Pals, D. L.: Osm teorií náboženství. Univerzita Karlova v Praze, Praha, 2015.

 

Antropologie ženy:

Kolektiv autorů: Obrazy ženství v náboženských kulturách. Paseka, Praha – Litomyšl, 2008.

 

Světové areály:

Kubánské lidové pohádky. Odeon, Praha, 1979. (* Překlad a předmluvu opatřil Oldřich Kašpar)

 

Pargač, J., Vrhel, F.: Střední Asie a Kazachstán: historie, etnicita, jazyky. Od migrace stepních Uzbeků a Kazachů v 15. století do roku 1924. BCS, Poříčany, 2009.