Etologie

 

Etologie je věda zabývající se chováním zvířat. Za zakladatele této vědní disciplíny je všeobecně považován zoolog Konrad Lorenz. Konrad Lorenz však byl hluboce ovlivněn Charlesem Otiz Whitmanem a Oskarem Heinrothem. Slavný etolog Nikolaas Tinbergen ve své studii On aims and methods of ethnology věnované právě Konradu uvádí, jak tento “otec moderní etologie” na mezinárodní konferenci roku 1955 definoval etologii slovy: “Vědní disciplína započatá Oskarem Heinrothem.”1.Viz TINBERGEN, N.: On aims and methods of ethology. Department of Zoology, University of Oxford, 1963, p. 410.

References
1 Viz TINBERGEN, N.: On aims and methods of ethology. Department of Zoology, University of Oxford, 1963, p. 410.
Sleduj autora Barbora:

Ethnologist, Editor in chief of The Ethnologist

Mgr. et Bc. Barbora Zelenková (roz. Šajmovičová) se narodila roku 1985 v Praze. Vystudovala Blízkovýchodní studia na Západočeské univerzitě v Plzni a Etnologii na Univerzitě Karlově v Praze. V rámci Blízkovýchodních studií se zaměřovala na Somálsko a Somálce, v rámci Etnologie na odbornou a popularizační tvorbu českého orientalisty a arabisty Aloise Musila. Od roku 2014 žije v Londýně, kde založila stránky The Ethnologist, ve kterých působí jako šéfredaktorka a autorka. Rovněž se věnuje překladatelské činnosti (anglicko-česky a česko-anglicky). Během svých studijních cest procestovala řadu zemí Blízkého východu, např. Egypt, Palestinu, Izrael nebo Jordánsko. Zajímá se nejen o etnologii, ale také ekologii a práva zvířat.