Kdo jsme

Webové stránky ethnologist.info byly založeny počátkem roku 2015 spontánní studentskou iniciativou a oficiálně spuštěny byly počátkem podzimu téhož roku. Zakladatelkou stránek je absolventka oboru etnologie FF UK v Praze B. Šajmovičová. Jejich úkolem je vzdělávat a sdílet antropologické, etnologické, etologické a ekologické informace nejen v rámci odborné komunity, ale zejména se širokou veřejností.
Kdo jsme
Kdo jsme

 


 

Náš cíl

Cílem webových stránek ethnologist.info je poskytování, sdílení a šíření informací tykajících se antropologie, etnografie, etnologie, etologie a částečně ekologie (zejména sociální ekologie). Hlavní důraz klademe na informační otevřenost a veřejnou dostupnost našich odborných článků, populárně naučných textů a v poslední řadě našich rozhovorů a blogů. Přestože vždy budou naše webové stránky otevřené všem a zadarmo, stále jsou texty, fotografie a další díla publikovaná na webu dílem našich autorů a podléhají autorskému zákonu.

Zároveň se snažíme o to, abychom se stali platformou pro co největší počet antropologů a etnologů, kde bychom sdíleli své nejnovější poznatky a výsledky našeho bádání a práce v terénu. Pokud máte zájem stát se jedním z našich autorů, navštivte sekci Publikační příležitosti & Volunteering, kde se dozvíte veškeré nezbytné informace.

V současné době se webové stránky ethnologist.info rozrůstají jen díky dobré vůli autorů a fotografů, kteří na tyto stránky přispívají ve svém volném čase bez nároku na honorář. Z toho výplývá, že se ethnologist.info prozatím daří plnit články od dobrovolníků v omezeném počtu, nadto doménu a další výdaje (např. korektor anglických textů) hradí šéfredaktor ze soukromých prostředků. Naše vize je však taková, že se ethnologist.info podaří v brzké době zaplnit zcela a stane se tak profesionální platformou. O dalším vývoji ethnologist.info a o všech zásadních změnách Vás budeme nadále informovat.

 


 

Šéfredaktor

Bc. et Bc. Barbora Šajmovičová

 


 

Autoři

PhDr. Tereza Hejzlarová, PhD.

PhDr. Daniel Dědovský, PhD.

Mgr. Ondřej Bršťák

Mgr. Veronika Vopelková

Bc. Tereza Hlaváčková

Bc. Jan Toman

 


 

Fotografové

Beatriz Šajmovičová

Jana Stauber

 


 

Kreslíři

Lukáš Hehejík

Petr Herold