TEREZA FOTOb

Bc. Tereza Hlaváčková (etnoložka, lektorka cizích jazyků)

Tereza Hlaváčková v současné době dokončuje magisterské studium Etnologie a Francouzské filologie na Univerzitě Karlově v Praze a píše diplomovou práci o udržování jazyka evropskými menšinami v Austrálii. V bakalářské práci se věnovala bretonštině jakožto jazyku rodiny a socializace. Studovala též Lettres modernes na Université de Rennes II a Applied Anthropology na Macquarie University v australském Sydney.

Zabývá se především etnolingvistickou vitalitou a změnou, zejména v případě evropských menšin a menšinových jazyků. Dále se zajímá o bilingvismus, transnacionalismus, revitalizaci jazyků, výchovu a vzdělávání, keltské jazyky a kultury a o australský multikulturalismus.

Žije střídavě v Sydney a v Praze a nějaký čas strávila i v belgickém Valonsku a ve francouzském městě Rennes, kde prováděla mimo jiné terénní výzkum o francouzsko-bretonském bilingvismu.

Je držitelkou francouzského jazykového certifikátu DELF s úrovní B2 a anglického certifikátu TOEFL s dosaženou úrovní 107 bodů z možných 120 a platností do prosince 2015.

Mezi její další zájmy patří: Tereza se zajímá o paličkovanou krajku a sama ji i vyrábí. Dále ji těší evropské malířství 19. století a australské umění 20. století. Dlouhodobě se věnuje procesu vzdělávání, mimo jiné i jako lektorka cizích jazyků. Je také aktivním dobrovolníkem ve vzdělávací organizaci YFU, která pořádá mezinárodní výměny středoškolských studentů.

Pro více informací prosím navštivte tuto stránku.

 


 

Odkazy na vybrané publikace T. Hlaváčkové:

2015

Historie české imigrace do Austrálie

 

2013

Bretonština jako rodinný a socializační jazyk