PhDr. Daniel Dědovský Ph.D. (Etnolog)

 

PhDr. Daniel Dědovský Ph.D. se narodil roku 1980 v Praze. Vystudoval magisterské studium etnologie na FF UK v Praze, kde také v roce 2015 obhájil svou disertační práci s názvem Utváření oborové terminologie pro lidový oděv. Daniel Dědovský se zaměřuje především na českou lidovou kulturu, zejména oblast Pojizeří a Krkonoše. Mimo českou etnologii, se Daniel Dědovský rovněž účastnil terénních výzkumů na Altaji. V současné době přednáší na České zemědělské univerzitě v Praze a na Univerzitě Palackého v Olomouci.