Mgr. Veronika Vopelková (etnoložka, referentka)

Bakalářský obor vystudovala na katedře Teorie kultury FF UK, kde se zaměřila na zkoumání integrace arabských muslimů do české společnosti (2012). Výzkum tvořilo 30 hloubkových rozhovorů s imigranty z arabských zemí s islámským vyznáním, návštěva mešit a modlitebních míst v České republice a spolupráce s Organizací pro pomoc uprchlíkům.

V průběhu magisterského studia na Ústavu Etnologie FF UK zaměřila svoji pozornost na studium afrických kultur, historie a především původního náboženství. V roce 2015 pak učinila měsíční pobyt v Severozápadní provincii Kamerunu, kde nasbírala 111 dotazníků s obyvateli Kedjom Keku a  vedla řadu rozhovorů s lokálními autoritami či jinak zainteresovanými jedinci. Mezi ústřední témata se objevilo: čarodějnictví, víra v duše předků související s častými oslavami smrti a tradiční léčitelství.

Nyní pracuje pro americkou společnost Rotor Clip s.r.o. a ve volném čase se věnuje editování webových stránek občanské společnosti ShineBean podporující vzdělání a pracovní uplatnění pro chudé v Keni.