Hérodotovy Dějiny

  Hérodotovy Dějiny představují jedno z nejvýznamnějších děl antické literatury. Je pozoruhodné, jak pečlivě Hérodotos popsal jemu známý svět, svět, který obklopoval Řeky a události, jež utvářely řecké dějiny. Cílem této práce je seznámit čtenáře ve stručnosti s řeckými dějinami a … Čti více