Vrcholí každoroční oslavy Las Fallas ve Valencii

Zítra v noci vrcholí každoroční oslavy Las Fallas ve Valencii. Tyto oslavy patří k jedněm z nejbujařejších ve Španělsku, a jelikož oslavují svatého Josefa (San José), patrona tesařů a řezbářů, jsou jejich hlavním rysem majestátní figury vyrobené ze dřeva či z polystyrenu. Ty budou (krom vítězné) zítra navečer spáleny přímo v ulicích Valencie. Oslavy doprovází ohňostroj i tradiční průvody, muzika nebo volba královny. O satirické povaze nepřehlédnutelných fallas (figur), o náročnosti jejich tvorby, která vytváří pospolitost mezi jejími tvůrci, nebo o ekonomické a kontroverzní stránce této tradice si budete již brzy moci přečíst na našem webovém portálu.
Oslavy Las Fallas ve Valencii. Foto: Eliška Fuentes
Oslavy Las Fallas ve Valencii. Foto: Eliška Fuentes

Veronika Vopelková vystudovala bakalářský obor Teorie kultury na FF UK a magisterský program na Ústavu Etnologie FF UK, kde zaměřila svoji pozornost na studium afrických kultur, historie a především původního náboženství. V roce 2015 uskutečnila etnologický výzkum v Severozápadní provincii Kamerunu, kde nasbírala více než sto dotazníků s obyvateli Kedjom Keku a vedla řadu rozhovorů s lokálními autoritami. Mezi ústředními tématy se objevilo: čarodějnictví, víra v duše předků související s častými oslavami smrti a tradiční léčitelství.

Poslední příspěvky od autora