All Hallow Even: předvečer svátku Všech svatých

 

A máme tu opět ten tajuplný večer, na který se jedni těší, druzí z něj mají smíšené pocity: Halloween. Tradice, které se někteří brání a považují ji za cosi nám cizího. Halloween však vznikal na evropské půdě ještě dávno před církevním, římským nebo germánským vlivem.
Ke svátku Halloween neodmyslitelně patří dlabání a vyřezávání dýní, zvané jack-o´-lantern. Foto: Barbora Zelenková, Londýn, 2017.
Ke svátku Halloween neodmyslitelně patří dlabání a vyřezávání dýní, zvané jack-o´-lantern. Foto: Barbora Zelenková

 


 

Původ svátku Halloween

Mnohé kultury se po celém světě již od pradávna obracely na duše svých předků, zesnulých vůdců či mýtických hrdinů. Později s rozšířením zemědělství se slavnosti začaly vázat na poslední sklizně a setby, uzavření zemědělského roku a přípravu na chladnější měsíce. Ke konci takového roku Keltové očekávali příchod boha podsvětí Anwinna v doprovodu obyvatel říše mrtvých. Víra v posmrtný život je tedy původcem těchto zvyklostí nejen u Keltů. Lidé vzpomínali na ty, kteří vezdejší život opustili. Zvali duše svých pokrevných příbuzných, aby přišly na krátký čas, hodovaly s rodinou jejich oblíbené pokrmy a pokojně se opět vrátily do podsvětí.

Lidé od pradávna zdobili hroby zemřelých a projevovali jim svou úctu. Foto: Veronika Vopelková, 2017.
Lidé od pradávna zdobili hroby zemřelých a projevovali jim svou úctu. Foto: Veronika Vopelková

 

Masky: ochrana před zlými silami

Panovala zde určitá obava ze zlých duchů, démonů nebo pomstychtivých duší předků. Keltský bůh Anwinn byl dokonce proslulý svojí krvelačností. Bylo tedy zapotřebí se v tento čas nějak chránit – odtud masky, převleky, anonymita (neštěstí přinášelo pouhé oslovení kohokoli na veřejnosti). Černá a bílá barva symbolizovala smrt, smuteční obřady, zbloudilé duše. Umožňovala tak lidem splynout se světem duchů. Barva oranžová naopak přibližovala smrtelnost, poukazovala na křehkost lidského bytí.

Svátek Halloween slaví i mnohé dobročinné organizace. Zde je zachycena charitativní akce spolku All Dogs Matter k níž tradičně patří i skupinový halloweenský průvod se psy. Foto: Jakub Zelenka, Lodnýn, 2017.
Svátek Halloween slaví i mnohé dobročinné organizace. Zde je zachycena charitativní akce spolku All Dogs Matter k níž tradičně patří i skupinový halloweenský průvod se psy. Foto: Jakub Zelenka

 

Strašidelné příběhy a koledování

Ocitnout se v opačné dimenzi, podsvětí, mohli ale i živí. Proniknout na okamžik mezi mrtvé se ovšem mohlo proti zvědavci obrátit. Tajemná místa obývaná nadpřirozenými bytostmi na zemi se nazývala aes síde. Patřily k nim paloučky uprostřed lesů, menhiry, hřbitovy, jezírka nebo jeskyně. Mnohé keltské rituály byly zapomenuty, některé byly pozměněny. V Anglii, Irsku, USA či Kanadě se dochovalo obcházení domů. Halloweenské koledování na americkou půdu zavedli irští přistěhovalci katolického vyznání. K Halloweenu neodmyslitelně patří strašidelné báchorky a příběhy ze záhrobí, které se vyprávěly dětem po koledování.

Svátek doprovází nejen strašidelné příběhy a koledování, ale i halloweenské dekorace. Foto: Veronika Vopelková, 2017.
Svátek doprovází nejen strašidelné příběhy a koledování, ale i halloweenské dekorace. Foto: Veronika Vopelková

 

Zapomenutý prosincový obyčej Lucek

V české tradici lze k halloweenským slavnostem nejvíce připodobnit prosincový obyčej Lucek. Ikona svaté Lucie pochopitelně pochází z křesťanské historie, strašidelné pojetí Lucek ale spíše připomíná dřívější pohanský charakter. Lucky chodily od domu k domu, zahalené v bílém plášti, s dlouhým nožem nebo metlou v ruce. Dle orální tradice mohly Lucky drženou zbraní rozpárat nepostícím se dětem břicha. Hodná dítka byla naopak obdarována.

Přijde si pro tebe Lucie, strašívali rodiče své děti. Ilustrační foto: Veronika Vopelková, 2017.
Přijde si pro tebe Lucie, strašívali rodiče své děti. Ilustrační foto: Veronika Vopelková

 

Dušičky: Památka zesnulých

Obecně ale christianizace Evropy znamenala velký zásah do pojetí víry v posmrtný život a jeho uctívání. Namísto vyvolávaného strachu z posmrtného světa, byla vyzdvihována pokora, láska k Bohu a bližnímu, vzpomínání na nebožtíky, pokání. Víra v démony, Satana, zlé duše nebo čarodějnice zůstala, pouze ochranářské praktiky byly vloženy do rukou církve a nikoli obyčejných lidí. Těm zůstaly modlitby. Ostatně Vzpomínka na věrné zesnulé (Dušičky) již klepe na vrata.

České Dušičky již klepou na vrata. Foto: Veronika Vopelková, 2017.
České Dušičky již klepou na vrata. Foto: Veronika Vopelková

 


Použitá literatura:

LANGHAMMEROVÁ, J.: Lidové zvyky: výroční obyčeje z Čech a Moravy. Lidové noviny, Praha, 2004.

VAVŘINOVÁ, V: Abeceda Dušiček a Halloweenu. Krásná paní, Praha, 2011.

 


Varování:
Uvedený text včetně přiložených fotografií se nesmí jakkoliv šířit bez svolení jejich autorů. V opačném případě se dopouštíte porušení zákona o Autorských právech a právech souvisejících s právem autorským (Předpis č. 121/2000 Sb.).

Veronika Vopelková vystudovala bakalářský obor Teorie kultury na FF UK a magisterský program na Ústavu Etnologie FF UK, kde zaměřila svoji pozornost na studium afrických kultur, historie a především původního náboženství. V roce 2015 uskutečnila etnologický výzkum v Severozápadní provincii Kamerunu, kde nasbírala více než sto dotazníků s obyvateli Kedjom Keku a vedla řadu rozhovorů s lokálními autoritami. Mezi ústředními tématy se objevilo: čarodějnictví, víra v duše předků související s častými oslavami smrti a tradiční léčitelství.

Poslední příspěvky od autora