Etnologie

 

Etnologie, oproti etnografii, je vědou srovnávací a na poli této disciplíny si etnolog vypomáhá více pracemi. Klade si například otázky o společném původu totemismu napříč kulturami, o významu symbolismu v naší a v jiných kulturách. Od obecných otázek se snaží postupovat k nějakému výsledku, který by odpovídal proč se v rámci tolika kultur světa vyvinul ten či onen podobný zvyk či obyčej.