Základní informace

Odborný recenzovaný časopis s názvem The Open Journal for the Ethnologists s obsahovým zaměřením na kulturní a sociální antropologii, etnologii a folkloristiku v nejširším vymezení se řídí normami vymezenými etickými zásadami The Ethnologist, na jejichž dodržování dohlíží redakční rada (viz níže). Odborný časopis The Open Journal for the Ethnologists je vědeckým výstupem vybraných přispěvatelů a součástí webových stránek ethnologist.info zaměřených na vzdělávání i popularizaci vědního oboru antropologie, etnologie a folkloristiky. The Ethnologist je publikován v digitální podobě (formát PDF) a je volně přístupný čtenářům na webových stránkách ethnologist.info.

The Open Journal for the Ethnologists má za úkol publikovat unikátní studie (dosud nepublikované) zaměřené na světovou antropologii, etnologii a folkloristiku, jak z hlediska teoretické a metodologické části disciplíny, tak z hlediska vědeckých výstupů opírajících se o terénní výzkumy. Hlavním jazykem recenzovaného časopisu je jazyk anglický (pakliže The Open Journal for the Ethnologists přijme studii publikovanou v jazyce českém, za jeho překlad do anglického jazyka zodpovídá výkonná redakce a vydavatel). Součástí recenzovaného časopisu jsou mimo odborných studií: materiály a zprávy z konferencí; odborné recenze na vybrané publikace z příslušného vědního oboru; fotografický cyklus z terénního výzkumu či pobytu v terénu zaměřený na antropologii, etnologii či folkloristiku a odborná diskuze. Jednotlivé přijaté studie do redakce The Open Journal for the Ethnologists procházejí skrze dva odborné recenzenty, o jejichž názor na kvalitu, unikátnost a příslušnou odbornost přijímaných studií se opírá redakční rada, výkonná redakce i vydavatel.

 


 

Redakční rada

Prof. PhDr. Leoš Šatava, CSc.,

Doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D.,

Doc. PhDr. Ing. Petr Kokaisl, Ph.D.,

Doc. PhDr. Zdeněk Uherek, Csc.,

PhDr. Jaroslav Skupnik, Ph.D.,

PhDr. Kamila Remišová Věšínová, Ph.D.,

PhDr. Tereza Hejzlarová, Ph.D.,

PhDr. Daniel Dědovský, Ph.D.

 


 

Výkonná redakce

Bc. et Bc. Barbora Zelenková (Šajmovičová)

 


 

Poradní sbor

PhDr. Petr Skalník, CSc.